Sony MDR- AS410AP, tai nghe thể thao

170.000

Tai nghe thể thao Sony MDR- AS410AP

Cắm dây 3.5

Thiết kế phù hợp để tập thể thao

Nguồn gốc: Nhập USA